Train ปมฆ่า ขนานโลก

ปมฆ่า ขนานโลก บอกเล่าเรื่องราวโครงกระดูกจำนวนมากถูกพบบนรางรถไฟของสถานีรถไฟที่ปิดตัวลง ศพเหล่านี้มาจากไหนและใครเป็นคนฆ่าคนเหล่านี้กัน โลกแยกออกเป็นสองโลกในคืนที่เกิดการฆาตกรรมเมื่อ 12 ปีก่อน โดวอนไล่ตามความจริงที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลคู่ขนาน ซีรีส์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความต่างระหว่างสองโลกที่แตกต่างกัน

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.1

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.2

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.3

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.4

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.5

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.6

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.7

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.8

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.9

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.10

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.11

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย EP.12 (จบ)