The Song of Glory (2020) เพลงรักเพชรฆาต ซับไทย ตอน 1 – 54 [ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

The Song of Glory (2020) เพลงรักเพชรฆาต ซับไทย

The Song of Glory (2020) เพลงรักเพชรฆาต ซีรี่ย์จีนน่าดูตั้งอยู่ในราชวงศ์ซ่งหลิว (420-479) ด้วยขุนนางผู้มีอำนาจส่งเสียงอึกทึกอำนาจผู้คนในราชวงศ์ซ่งซ่งได้ยอมแพ้ต่อความวุ่นวายที่ตามมา หมดหวังที่จะนำสันติสุขมาสู่ประเทศที่ล่มสลายของเขาจักรพรรดิหนุ่มหลิวอี้กังลูกชายของจักรพรรดิวูแห่งหลิวซ่งผู้ก่อตั้งราชวงศ์ซ่งซ่งยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตผู้คน

The Song of Glory (2020) ตอน 1
The Song of Glory (2020) ตอน 2
The Song of Glory (2020) ตอน 3
The Song of Glory (2020) ตอน 4
The Song of Glory (2020) ตอน 5
The Song of Glory (2020) ตอน 6
The Song of Glory (2020) ตอน 7
The Song of Glory (2020) ตอน 8
The Song of Glory (2020) ตอน 9
The Song of Glory (2020) ตอน 10
The Song of Glory (2020) ตอน 11
The Song of Glory (2020) ตอน 12
The Song of Glory (2020) ตอน 13
The Song of Glory (2020) ตอน 14
The Song of Glory (2020) ตอน 15
The Song of Glory (2020) ตอน 16
The Song of Glory (2020) ตอน 17
The Song of Glory (2020) ตอน 18
The Song of Glory (2020) ตอน 19
The Song of Glory (2020) ตอน 20
The Song of Glory (2020) ตอน 21
The Song of Glory (2020) ตอน 22
The Song of Glory (2020) ตอน 23
The Song of Glory (2020) ตอน 24
The Song of Glory (2020) ตอน 25
The Song of Glory (2020) ตอน 26
The Song of Glory (2020) ตอน 27
The Song of Glory (2020) ตอน 28
The Song of Glory (2020) ตอน 29
The Song of Glory (2020) ตอน 30
The Song of Glory (2020) ตอน 31
The Song of Glory (2020) ตอน 32
The Song of Glory (2020) ตอน 33
The Song of Glory (2020) ตอน 34
The Song of Glory (2020) ตอน 35
The Song of Glory (2020) ตอน 36
The Song of Glory (2020) ตอน 37
The Song of Glory (2020) ตอน 38
The Song of Glory (2020) ตอน 39
The Song of Glory (2020) ตอน 40
The Song of Glory (2020) ตอน 41
The Song of Glory (2020) ตอน 42
The Song of Glory (2020) ตอน 43
The Song of Glory (2020) ตอน 44
The Song of Glory (2020) ตอน 45
The Song of Glory (2020) ตอน 46
The Song of Glory (2020) ตอน 47
The Song of Glory (2020) ตอน 48
The Song of Glory (2020) ตอน 49
The Song of Glory (2020) ตอน 50
The Song of Glory (2020) ตอน 51
The Song of Glory (2020) ตอน 52
The Song of Glory (2020) ตอน 53
The Song of Glory (2020) ตอน 54