The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 1 – 32 จบ พากย์ไทย [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย จบแล้ว]

The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 1 – 32 จบ พากย์ไทย

The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ในวัยเด็กเอี้ยก้วยไปเป็นศิษย์ก๊วยเจ๋งที่เกาะดอกท้อ แต่เอี้ยก้วยมักโดนกลั่นแกล้งประจำ ก๊วยเจ๋งจึงได้ฝากให้เป็นศิษย์สำนักช้วนจินก่า แต่ก็โดนอาจารย์กับศิษย์ดุด่ากลั่นแกล้งต่างๆ นานา จนได้มาพบกับยายซุนและเซียวเล่งนึ่ง ที่สำนักสุสานโบราณ เมื่อเอี้ยก้วย ได้พบเซียวเหล่งนึ่ง ที่สุสานโบราณ เอี้ยก้วยนับถือนางเป็นอาจารย์
ทว่าความสนิทสนมและความห่วงใยทำให้ทั้งคู่รักกัน ทั้งสองได้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายเป็นความรักที่คงมั่นไม่มีวันแปรผัน และไม่ไหวหวั่นต่อคำคัดค้านของคนรอบข้าง แต่ทั้งสองก็ต้องพรากจากกัน ก๊วยเจ๋ง และอึ้งย้ง ตกลงยกกั๊วะฟู่ ให้แก่เอี้ยก้วย แต่เอี้ยก้วยมิได้รักนางแบบคู่รักจึงไม่ยอมรับ กั๊วะฟู่เสียใจจนก่อเกิดเป็นความเจ็บแค้น พลั้งมือฟันแขนซ้ายของเอี้ยก้วยขาด แต่เขาไม่ถือสา มุ่งมั่นตามหาเซียวเหล่งนึ่ง โดยมีนางมารบูรพาน้อย กั๊วะเอี้ยง คอยช่วยเหลือ เอี้ยก้วยจะได้พบเซียวเหล่งนึ่งหรือไม่ ฟ้าดินเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดชะตาของทั้งสอง

The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 1
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 2
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 3
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 4
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 5
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 6
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 7
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 8
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 9
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 10
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 11
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 12
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 13
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 14
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 15
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 16
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 17
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 18
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 19
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 20
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 21
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 22
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 23
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 24
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 25
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 26
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 27
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 28
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 29
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 30
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 31
The Return of the Condor Heroes 1995 มังกรหยก ภาค 2 กำเนิดเอี้ยก๋วย ตอน 32 End