The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.1-48 (จบ) [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย จบแล้ว]

The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.1-48 (จบ)

The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ ในเดือน 7 ปี1937 ทหารญี่ปุ่นได้บุกเข้ามาตั้งกองทัพเพื่อทำสงครามกับจีน ชาวจีนจึงต้องรวมใจก่อตั้งกองกำลังเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น โดยภายในเมืองฉางซามี “จางฉีซาน” เป็นผู้นำในการปกครองเมืองนี้ ในเมืองมีภูเขาที่เต็มไปด้วยเหมือง และความลับรวมทั้งสมบัติปริศนามากมายที่ยังไม่มีใครรู้ ดังนั้นจางฉีซานจึงไปขอความช่วยเหลือจาก “เอ้อร์เยว่หง” ผู้เชียวชาญด้านวัตถุโบราณเพื่อมาช่วยกันไขความลับเหล่านี้และใสช่วงนั้นเอง จางฉีซานก็ได้พบกับ “หยินซินเยว่” หญิงสาวที่ผ่าฝันอุปสรรคร่วมกันและรักกันในที่สุด
ต่อมาจางฉีซานถูกทหารญี่ปุ่นปุ่นจับไป ซึ่งเมืองฉางซาก็เดือดร้อนอย่างหนักจากสงคราม ภายหลังจากที่จางฉีซางรอดกลับมาและเป็นผู้นำของเก้าตระกูลใหญ่แห่งเทืองนี้มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมกับทหารของรัฐบาล วางกลยุทธต่างๆจนสามารถเอาชนะและขับไล่กองทหารญี่ปุ่นออกไปได้ฉางซาจึงรอดจากอันตรายและกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.1
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.2
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.3
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.4
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.5
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.6
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.7
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.8
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.9
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.10
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.11
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.12
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.13
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.14
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.15
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.16
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.17
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.18
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.19
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.20
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.21
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.22
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.23
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.24
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.25
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.26
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.27
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.28
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.29
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.30
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.31
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.32
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.33
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.34
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.35
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.36
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.37
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.38
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.39
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.40
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.41
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.42
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.43
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.44
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.45
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.46
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.47
The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.48 จบ