The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 1-20 จบ พากย์ไทย [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย]

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 1-20 จบ พากย์ไทย

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ในช่วงปลายรัชสมัยของแพทย์ผู้ชำนาญการราชวงศ์ชิง To Chung ได้รับการตั้งชื่อว่าแพทย์แห่งราชวงศ์ใหม่เมื่อเขาประสบความสำเร็จในการรักษาอัครมเหสีจักรพรรดินีจากความเจ็บป่วยของเธอ หรือ พระนางซูสีไทเฮา
ฝูหลิง หมอจัดกระดูก ได้รักษาภรรยาของหมอ To Chung จนเดินได้ จึงได้เข้าวัง ไปทำงานรับใช้ พระนางซูสีไทเฮา แต่เบื้องหลังนั้น เพื่อลอบปลงพระชน ฮ่องเต้
นักแสดงนำ The Last Healer In Forbidden City
Tavia Yeung
Roger Kwok
Helena Law
Pierre Ngo
Rebecca Zhu
Jonathan Cheung

The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 1
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 2
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 3
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 4
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 5
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 6
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 7
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 8
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 9
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 10
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 11
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 12
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 13
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 14
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 15
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 16
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 17
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 18
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 19
The Last Healer In Forbidden City ยอดหมอหลวงแห่งวังต้องห้าม ตอนที่ 20 End