The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 1 – 60 จบ + ตอนจบ 2 แบบ พากย์ไทย [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย จบแล้ว]

The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 1 – 60 จบ + ตอนจบ 2 แบบ พากย์ไทย

The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว จื่อเซวียน นักพรตหนุ่มได้ช่วยเหลืองูขาวตัวหนึ่งเอาไว้ เขาดูแลนางอย่างดีและตั้งชื่อให้ว่าเสี่ยวไป๋ วันหนึ่งเสี่ยวไป๋บำเพ็ญเพียรสำเร็จกลายร่างเป็นมนุษย์ จื่อเซวียนยังคอยดูแลอบรมสั่งสอนนางด้วยความเอ็นดู แต่ต่อมาไม่นานมีมังกรร้ายออกมาอาละวาดก่อกวนสวรรค์ จื่อเซวียนและเสี่ยวไป๋จึงต้องร่วมมือกันต่อสู้ และนั่นเป็นสาเหตุทำให้วิญญาณของจื่อเซวียนดับสูญ จนกระทั่ง 1,000 ปีต่อมา โชคชะตาจึงพาให้ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 1
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 2
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 3
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 4
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 5
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 6
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 7
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 8
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 9
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 10
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 11
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 12
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 13
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 14
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 15
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 16
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 17
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 18
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 19
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 20
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 21
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 22
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 23
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 24
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 25
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 26
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 27
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 28
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 29
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 30
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 31
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 32
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 33
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 34
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 35
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 36
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 37
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 38
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 39
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 40
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 41
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 42
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 43
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 44
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 45
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 46
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 47
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 48
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 49
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 50
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 51
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 52
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 53
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 54
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 55
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 56
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 57
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 58
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 59
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 60 จบแบบที่ 1
The destiny of white snake 2018 ลิขิตรักนางพญางูขาว ตอน 60 จบแบบที่ 2