Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 1-8 จบ [ซีรี่ย์ฝรั่ง ซีรี่ย์ฝรั่ง ซับไทย]

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา

อาลีนา สตาร์คอฟ สาวกำพร้านักวาดแผนที่ตกเป็นเป้าของกลุ่มอำนาจชั่วทั่วสารทิศ หลังจากปลดปล่อยพลังพิเศษที่อาจพลิกชะตาของโลกท่ามกลางวิกฤตของสงคราม

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 1

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 2

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 3

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 4

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 5

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 6

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 7

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา EP 8