slot wallet
slot gaming
slot online
slot auto wallet

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค1

วิหคนครา ภาค1  โลกสมมุติยุคโบราณที่มีชื่อว่า จิ่วโจว (Novoland) ซึ่งในยุคนั้นมนุษย์แบ่งออกเป็นหลายเผ่าพันธุ์ โดยละครเน้นนำเสนอเรื่องราวของสองชนเผ่าคือ ชนเผ่าเหริน (มนุษย์) ซึ่งมีประชากรมากที่สุดกับ ชนเผ่าอวี่(มนุษย์มีปีก) ซึ่งเร้นกายอยู่บนยอดเขากูเซ่อ เนื่องจากชนชั้นสูงเผ่าอวี่สามารถกางปีกบินได้จึงได้รับการยกย่องเสมือนเป็นเทพ ขณะเดียวกันก็เป็นที่อิจฉาของชนเผ่าอื่นๆ หลังชนเผ่าเหรินและชนเผ่าอวี่อยู่ร่วมกันอย่างสันติมานานนับศตวรรษกลับมีคนบางกลุ่มต้องการเป็นใหญ่หมายครอบครองแผ่นดินทั้งหมด จึงแอบพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงอย่างลับๆ และนั่นก็ทำให้สงครามระหว่างสองชนเผ่าใกล้ปะทุขึ้นเต็มที

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.1
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.2
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.3
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.4
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.5
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.6
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.7
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.8
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.9
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.10
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.11
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.12
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.13
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.14
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.15
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.16
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.17
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.18
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.19
Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.20 End
ซีรี่ย์ฝรั่ง