Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค1

วิหคนครา ภาค1  โลกสมมุติยุคโบราณที่มีชื่อว่า จิ่วโจว (Novoland) ซึ่งในยุคนั้นมนุษย์แบ่งออกเป็นหลายเผ่าพันธุ์ โดยละครเน้นนำเสนอเรื่องราวของสองชนเผ่าคือ ชนเผ่าเหริน (มนุษย์) ซึ่งมีประชากรมากที่สุดกับ ชนเผ่าอวี่(มนุษย์มีปีก) ซึ่งเร้นกายอยู่บนยอดเขากูเซ่อ เนื่องจากชนชั้นสูงเผ่าอวี่สามารถกางปีกบินได้จึงได้รับการยกย่องเสมือนเป็นเทพ ขณะเดียวกันก็เป็นที่อิจฉาของชนเผ่าอื่นๆ หลังชนเผ่าเหรินและชนเผ่าอวี่อยู่ร่วมกันอย่างสันติมานานนับศตวรรษกลับมีคนบางกลุ่มต้องการเป็นใหญ่หมายครอบครองแผ่นดินทั้งหมด จึงแอบพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงอย่างลับๆ และนั่นก็ทำให้สงครามระหว่างสองชนเผ่าใกล้ปะทุขึ้นเต็มที

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.1

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.2

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.3

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.4

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.5

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.6

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.7

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.8

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.9

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.10

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.11

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.12

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.13

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.14

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.15

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.16

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.17

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.18

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.19

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.20 End