Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP 1-24 จบแล้ว [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน ซับไทย ซีรี่ย์จีน มาแรง]

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ

Love Together (2021)  99 วันมาแต่งงานกันเถอะ  ก็เป็นพ่อของเธอ แต่กู้หลิงสือกลับบอกว่า เธอไม่เคยคิดว่าที่นั่นเป็นบ้านของเธออยู่แล้ว เธอบอกแผนการณ์พร้อมกับเสนอเงื่อนไขที่จะทำให้ประธานเจียงวางใจ นั่นก็คือ เธอจะแต่งงานกับเย่เฉิงชูเป็นเวลา 99 วัน หลังจากนั้น เธอจะส่งฟิวเจอร์กรุ๊ปให้เขาอย่างปลอดภัย ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ประธานเจียงต้องการอยู่แล้ว ประธานเจียงจึงยอมตกลงตามข้อเสนอของกู้หลิงสือ ระหว่าง 99 วันที่ต้องอยู่ด้วยกัน ร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ทั้งสองจะพัฒนาความสัมพันธ์จากความร่วมมือเป็นความรักหรือไม่

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.1

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.2

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.3

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.4

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.5

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.6

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.7

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.8

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.9

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.10

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.11

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.12

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.13

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.14

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.15

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.16

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.17

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.18

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.19

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.20

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.21

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.22

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.23

Love Together (2021) 99 วันมาแต่งงานกันเถอะ ซับไทย EP.24 End