L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 1 – 48 จบ ซับไทย [ซีรี่ย์จีน ซับไทย จบแล้ว]

L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 1 – 48 จบ ซับไทย

L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ เป็นซีรี่ย์ที่เกี่ยวกับสงครามระหว่างผู้วิเศษ ลอร์ด และสัตว์อสูร เมื่อเด็กหนุ่มไร้ประสบการณ์แต่แฝงไว้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่อย่าง Chen Xuedong (ฉีหลิง) ได้รับการชี้นำทางสู่การเดินทางอันน่าอัศจรรย์ k-series.orgในหนทางการเป็นสาวกแห่งลอร์ด แต่กลับพบความจริงแห่งการคงอยู่ของบุคคลที่เชื่อว่าตายไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ k-series.orgสงครามแห่งเหล่าผู้วิเศษจึงอุบัติขึ้น ผู้แข็งแกร่งและมีไหวพริบที่สุดเท่านั้น จึงจะคู่ควรกับมหาจอมเวทย์เท่านั้นจริงหรือไม่นั้นต้องติดตามกันต่อไปค่ะ

L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 1
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 2
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 3
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 4
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 5
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 6
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 7
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 8
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 9
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 10
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 11
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 12
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 13
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 14
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 15
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 16
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 17
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 18
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 19
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 20
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 21
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 22
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 23
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 24
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 25
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 26
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 27
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 28
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 29
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 30
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 31
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 32
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 33
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 34
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 35
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 36
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 37
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 38
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 39
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 40
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 41
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 42
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 43
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 44
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 45
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 46
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 47
L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอน 48 End