Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 1 – 30 จบ พากย์ไทย [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย จบแล้ว]

Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 1 – 30 จบ พากย์ไทย

Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ที่กล่าวขานและรู­ ้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งถ่ายทอดผ่านพระถังซำจั๋งและลูกศิษย์ ได้แก่ ซึงหงอคง ตือโป๊ยก่ายและซัวเจ๋ง ทั้งสี่ได้เดินทางไปชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพ­ ระไตรปิฎก ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรค­ นานัปการ รวมทั้งบรรดาเหล่าภูตผีปิศาจ แตทว่าทุกครั้งก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง­ ๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดี…ดูซีรี่ย์เรื่องน­ ี้ คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง รอ 5 วินาที แล้วกดข้าม ( Skip Ad ) ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 1
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 2
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 3
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 4
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 5
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 6
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 7
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 8
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 9
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 10
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 11
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 12
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 13
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 14
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 15
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 16
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 17
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 18
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 19
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 20
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 21
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 22
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 23
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 24
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 25
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 26
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 27
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 28
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 29
Journey to the West 1 (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอน 30 End