Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 1 – 40 จบ [ซีรี่ย์จีน ซับไทย จบแล้ว]

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 1 – 40 จบ

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ เรื่องราวการสืบสวนคดีเหนือธรรมชาติ และชายสองคนที่เคยผูกพันกันมา จ้าวอวิ๋นหลาน หัวหน้าหน่วยสืบสวนคดีพิเศษ กับ เสิ่นเวย เบื้องหน้าเป็นศ.วิชาชีววิทยา แต่แท้จริงแล้วเขาคือทูตชุดดำผู้มีพลังวิเศษ

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 1
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 2
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 3
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 4
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 5
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 6
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 7
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 8
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 9
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 10
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 11
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 12
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 13
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 14
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 15
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 16
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 17
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 18
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 19
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 20
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 21
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 22
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 23
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 24
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 25
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 26
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 27
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 28
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 29
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 30
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 31
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 32
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 33
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 34
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 35
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 36
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 37
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 38
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 39
Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ ซับไทย ตอน 40 End