ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี ซับไทย ตอน 1-60 จบ [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี ซับไทย ตอน 1-60 จบ

ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี เป็นซีรี่ย์จีนที่สร้างจากนิยายเรื่องดัง เป็นเรื่องราวของ หนิงเชวีย ที่มีความฝันอยากฝึกวิชา แม้ผู้คนจะบอกว่าร่างกายของเขาไม่เหมาะต่อการฝึก แต่สุดท้ายเขาก็พยายามจนสอบเข้าสถานศึกษาจนได้ เรื่องราวจะเล่าตั้งแต่การพยายามเข้าเรียน การทดสอบ ไปจนถึงชีวิตการฝึกของเขา

ปฐมบท ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่ 0
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  1
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  2
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  3
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  4
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  5
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  6
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  7
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  8
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  9
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  10
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  11
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  12
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  13
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  14
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  15
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  16
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  17
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  18
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  19
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  20
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  21
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  22
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  23
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  24
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  25
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  26
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  27
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  28
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  29
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  30
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  31
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  32
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  33
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  34
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  35
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  36
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  37
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  38
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  39
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  40
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  41
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  42
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  43
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  44
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  45
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  46
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  47
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  48
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  49
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  50
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  51
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่ 52
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  53
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  54
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  55
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  56
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  57
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  58
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่  59
ever night พลิกฟ้าผ่าปฐพี:ซับไทย ตอนที่ 60 ตอนจบ