Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค 2 ตอน 1 – 20 จบ ซับไทย [ซีรี่ย์จีน ซับไทย จบแล้ว]

Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค 2 ตอน 1 – 20 จบ ซับไทย

Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 เรื่องราวมีอยู่ว่าหลงรื่ออีฟื้นขึ้นมา ก็ยอมทิ้งสถานะการเป็นทายาทสืบทอดมรดกของตระกูลหลง แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น ถึงแม่จะยอมละทิ้งสถานะการเป็นผู้สืบทอด แต่ทั้งหลงรื่ออีและจางจิ้งเหม่ยก็ยังต้องฝ่าอุปสรรคอีกหลายด่าน เรื่องราวสุดดราม่าระหว่างหลงรื่ออีและจางจิ้งเหม่ย
นักแสดง: โหวเพ่ยซาน ชิวเฮ่อหนาน เว่ยเจ๋อหมิง สือเสวี่ยจิ้ง หวังเชียนซั่ว เจี่ยซือเท่อ จางเคอหยวน เจิงลี่เหยา

Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 1
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 2
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 3
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 4
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 5
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 6
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 7
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 8
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 9
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 10
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 11
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 12
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 13
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 14
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 15
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 16
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 17
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 18
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 19
Dragon Day, You’re Dead SS2 แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ ภาค2 ตอน 20 End