An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย ตอน 1 – 50 (จบ) [ซีรี่ย์จีน ซับไทย จบแล้ว]

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์  ซับไทย

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์  ซีรี่ย์จีนเรื่องนี้ได้กล่าวถึงในยุคบรรพกาล เจ้าแม่หนี่วาหลอมมนุษย์จากแผ่นดินสีเหลืองทำให้เกิดชีวิตและภูมิปัญญา มนุษยชาติถูกแบ่งออกเป็น 9 เผ่า กระทั่งเกิดสงครามแก่งแย่งความเป็นใหญ่ ทั้ง 9 ชนเผ่าก้าวเข้าสู่สงคราม เจ้าแม่หนี่วาจึงปิดผนึกความปรารถนาและพลังสูงสุดใส่ในหินศักดิ์สิทธิ์ 9 เม็ด หวังนำพาสันติภาพกลับคืนมา แต่แล้วกลับมีการแก่งแย่งชิงดีกันเช่นเดิม จนในที่สุดหินทั้ง 9 ได้กระจัดจายไปตามแหล่งต่างๆ ที่ยังรอการค้นหา

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 1
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 2
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 3
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 4
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 5
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 6
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 7
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 8
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 9
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 10
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 11
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 12
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 13
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 14
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 15
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 16
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 17
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 18
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 19
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 20
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 21
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 22
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 23
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 24
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 25
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 26
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 27
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 28
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 29
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 30
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 31
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 32
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 33
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 34
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 35
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 36
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 37
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 38
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 39
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 40
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 41
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 42
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 43
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 44
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 45
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 46
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 47
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 48
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 49
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 50 (จบ)