A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 1 – 32 จบ พากย์ไทย [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย จบแล้ว]

A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 1 – 32 จบ พากย์ไทย

A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขุนพลผู้จงรักภักดี บัณฑิตมากปัญญา และขันทีน้อยแห่งโรงครัว เดินทางข้ามกาลเวลาจากยุคราชวงศ์หมิงมาสู่เวลาปัจจุบันแบบไม่รู้ตัวแต่เรื่องราวจะสนุกและมันขนาดไหนนั้นต้องชมกันเลยจร้า

A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 1
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 2
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 3
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 4
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 5
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 6
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 7
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 8
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 9
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 10
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 11
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 12
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 13
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 14
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 15
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 16
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 17
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 18
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 19
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 20
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 21
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 22
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 23
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 24
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 25
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 26
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 27
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 28
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 29
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 30
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 31
A General, A Scholar and An Eunuch (2017) ยอดขุนพลทะลุมิติ ตอน 32 End