เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ซับไทย 1-56 ตอนจบ [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ซับไทย 1-56 ตอนจบ

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม ในขณะที่พยายามจะนำดาบวานจุนบรรพบุรุษของเธอลู Zhao ยาวถูกซุ่มโจมตีโดยสิบนิกายที่เป็นอมตะและเชื่อว่าหลี่เฉินหยานเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากเข้าใจผิดว่าเขาเป็นลูกชายของผู้นำลัทธิก่อนหน้านี้ ห้าปีต่อมาหลี่เฉินหลันดำรงตำแหน่งผู้นำลัทธิและ Zhao Yao ตัดสินใจแก้แค้นอย่างแน่นอนด้วยความช่วยเหลือของผู้ฝึกฝน Qin Zhi Yan แม้จะตกหลุมรักเขาแทนอย่างช้าๆ

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 1 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 2 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 3 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 4 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 5 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 6 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 7 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 8 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 9 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 10 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 11 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 12 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 13 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 14 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 15 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 16 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 17 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 18 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 19 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 20 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 21 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 22 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 23 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 24 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 25 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 26 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 27 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 28 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 29 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 30 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 31 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 32 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 33 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 34 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 35 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 36 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 37 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 38 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 39 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 40 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 41 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 42 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 43 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 44 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 45 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 46 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 47 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 48 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 49 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 50 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 51 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 52 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 53 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 54 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 55 ซับไทย

เจาเหยา จอมมารโลกไม่ลืม The Legends (2019) ตอนที่ 56 ซับไทย(จบ)