Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ซับไทย ตอน 1 – 79 [ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ซับไทย

เรื่องย่อ : Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ซีรี่ย์จีนย้อนยุคปลายยุคจั้นกั๋ว แผ่นดินจีนอยู่ในกลียุคสงครามยาวนานกว่า 500 ปี ราษฎรอยู่อย่างทุกข์เข็ญ แคว้นทั้ง 7 ในขณะนั้น มีเพียงแคว้นฉินที่เข้มแข็ง อิ๋งอี้เหรินตัวแทนของเชื้อพระวงศ์แคว้นฉินซึ่งมาเป็นตัวประกันอยู่ในแคว้นจ้าวได้รับความช่วยเหลือหลี่ว์ปู้เหวยพ่อค้าผู้มีบารมีช่วยพาตัวหนีกลับแคว้นฉิน ปล่อยให้อิ๋งเจิ้งผู้เป็นลูกชายต้องใช้ชีวิตยากลำบากอยู่ในหานตานเมืองหลวงแคว้นจ้าว อิ๋งเจิ้งได้เห็นความทุกข์ระทมของชาวบ้านท่ามกลางไฟสงคราม จึงเกิดแนวคิดบางอย่างขึ้นในใจนับจากนั้น ต่อมาเขาถูกส่งตัวกลับมายังแคว้นฉิน ประสบการณ์ต่าง ๆ บ่มเพาะให้เขามีความพร้อมในการเป็นผู้ปกครอง และเมื่อโอกาสได้ขึ้นครองราชย์มาถึง อิ๋งเจิ้งผู้มีปณิธานเดียวกับบูรพกษัตริย์ที่จะรวมแคว้นทั้งหลายให้เป็นอาณาจักรเดียว ได้สะสางปัญหายุ่งเหยิงภายใน และด้วยความช่วยเหลือจากหลี่ซือ หวังเจี่ยน เหมิงเถียนขุนนางฝ่ายบุ๋นและบู๊ เขาพิขิตแคว้นทั้งหกควบรวมเป็นอาณาจักรเดียวได้สำเร็จแบบที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดเคยทำได้มาก่อน และได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิจิ๋นซี ดังจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดบอกต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 1
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 2
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 3
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 4
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 5
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 6
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 7
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 8
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 9
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 10
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 11
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 12
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 13
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 14
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 15
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 16
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 17
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 18
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 19
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 20
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 21
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 22
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 23
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 24
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 25
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 26
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 27
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 28
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 29
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 30
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 31
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 32
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 33
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 34
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 35
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 36
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 37
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 38
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 39
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 40
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 41
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 42
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 43
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 44
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 45
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 46
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 47
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 48
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 49
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 50
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 51
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 52
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 53
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 54
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 55
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 56
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 57
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 58
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 59
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 60
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 61
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 62
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 63
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 64
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 65
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 66
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 67
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 68
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 69
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 70
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 71
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 72
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 73
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 74
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 75
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 76
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 77
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 78
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 79